Skip to main content

Notowania funduszu Lyxor S&P 500 UCITS ETF osiągnęły 150 złotych

Na zakończenie wczorajszej sesji na GPW w Warszawie kurs giełdowy tytułów uczestnictwa funduszu Lyxor S&P 500 UCITS ETF (ETFSP500), po wzroście o 2,74%, osiągnął poziom 150,00 zł wyznaczając tym samym nowy rekord notowań w już blisko dziesięcioletniej historii obecności tego ETF-a na warszawskim parkiecie (debiutował 31 maja 2011 r.). Podczas sesji zawarto łącznie 232 transakcje tytułami uczestnictwa funduszu o łącznej wartości 734,29 tys. zł. Od początku 2021 roku kurs tytułów uczestnictwa funduszu Lyxor S&P 500 UCITS ETF wzrósł o 4,90%.

Warto zauważyć, że w dotychczasowej historii notowań funduszu Lyxor S&P 500 UCITS ETF na warszawskiej giełdzie niemal zawsze jego roczna stopu zwrotu była dodatnia (por. poniższy wykres). Najwyższe zyski inwestorzy osiągnęli w 2014 roku (32,6%), 2019 roku (30,5%) oraz 2013 roku (28,1%). Tylko raz – w 2017 roku – giełdowe notowania jego tytułów uczestnictwa zniżkowały, była to jednak strata minimalna (-0,04%). Należy dodatkowo podkreślić, iż zaprezentowane dane nie uwzględniają wypłaconych przez fundusz dywidend (wypłaca je dwa razy w ciągu roku – w lipcu i grudniu – więcej na ten temat na stronie etf.com.pl pod hasłem „dywidendy”).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.