Skip to main content

Notowania funduszu Lyxor DAX (DR) UCITS ETF przekroczyły 600 złotych

Na zakończenie wczorajszej sesji na GPW w Warszawie kurs giełdowy tytułów uczestnictwa funduszu Lyxor DAX (DR) UCITS ETF (ETFDAX), po wzroście o 0,20%, przekroczyły po raz pierwszy w historii poziom 600 złotych. Aktywność inwestorów jednak nie zachwyciła – podczas sesji zawarto zaledwie 20 transakcji tytułami uczestnictwa funduszu o łącznej wartości 43,75 tys. zł. Dzięki wczorajszemu wzrostowi tegoroczna stopa zwrotu (YTD) z inwestycji w ten ETF znalazła się po raz pierwszy w tym roku na plusie. Od początku 2021 roku do 4 marca kurs tytułów uczestnictwa funduszu Lyxor DAX (DR) UCITS ETF wzrósł o 0,08%.

Warto zauważyć, że w dotychczasowej historii notowań tego funduszu ETF na warszawskim parkiecie (debiut miał miejsce 31 maja 2011 r.) niemal zawsze jego roczna stopu zwrotu (biorąc pod uwagę pełne lata) była dodatnia (por. poniższy wykres). Najwyższe zyski inwestorzy osiągnęli w 2013 roku (27,4%) oraz 2019 roku (22,2%). Tylko raz – w 2018 roku – giełdowe notowania jego tytułów uczestnictwa zniżkowały (-16,1%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.