Skip to main content

Niższe opłaty od emitentów tytułów uczestnictwa funduszy ETF

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 1532/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie obniżenia stawek opłat giełdowych na Głównym Rynku GPW postanowił, iż w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. obniża się w następujący sposób stawki opłat giełdowych pobieranych na rynku podstawowym od emitentów tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF:1) stawki opłat maksymalnych, o których mowa w pkt. 1.1.1 i 1.1.2 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Giełdy – do wysokości 10.000 zł;2) stawki opłaty maksymalnej, o której mowa w pkt. 2 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Giełdy, w pierwszym i następnych latach notowań – do wysokości 10.000 zł.

Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia, tj. 19 grudnia 2012 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.