Skip to main content

Nieznaczne zmiany wartości aktywów funduszy indeksowych w czerwcu

Według naszych obliczeń, dokonanych na podstawie danych o wartości aktywów netto (WAN) funduszy inwestycyjnych zgromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, w czerwcu 2015 r. WAN ośmiu funduszy indeksowych funkcjonujących na polskim rynku finansowym zwiększyła się o 0,8 mln zł (0,4%) do 212,2 mln zł. W pierwszym półroczu bieżącego roku aktywa tej kategorii funduszy inwestycyjnych wzrosły o 20,9 mln zł (10,9%); w analogicznym okresie 2014 roku zanotowano spadek o 6,2 mln zł (3,0%).

W minionym miesiącu nie odnotowano istotnych zmian WAN funduszy indeksowych. Największy wzrost aktywów stał się udziałem odwzorowującego wyniki indeksu WIG20 lev subfunduszu Quercus lev – jego aktywa zwiększyły się o 5,06 mln zł do 135,1 mln zł. Największy spadek aktywów zanotował natomiast fundusz Ipopema m-Indeks FIO – o 2,66 mln zł do 40,1 mln zł; był to pierwszy spadek aktywów tego funduszu od października ubiegłego roku. Ogółem WAN siedmiu funduszy indeksowych odwzorowujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO, Ipopema m-Indeks i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI, subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI oraz subfundusz UniBessa zarządzany przez Union Investment TFI) zwiększyła się w czerwcu o 1,1% do 196,9 mln zł.

Aktywa subfunduszu Quercus Gold dążącego do odwzorowywania zmian cen na rynku złota inwestycyjnego zmniejszyły się w minionym miesiącu o 1,36 mln zł (8,2%) do 15,24 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.