Skip to main content

Nieznaczne zmiany aktywów funduszy indeksowych

W listopadzie, po trzech miesiącach wzrostów, rynek funduszy indeksowych w Polsce powrócił do tendencji spadkowej obserwowanej od marca do lipca br. Według naszych obliczeń, na podstawie danych o wartości aktywów netto (WAN) funduszy inwestycyjnych zgromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA), w minionym miesiącu aktywa siedmiu funduszy indeksowych zmalały w stosunku do października o 3,6 mln zł (1,7%) do 208,9 mln zł. W pierwszych jedenastu miesiącach 2014 roku aktywa funduszy należących do tej kategorii zwiększyły się o 3,6 mln zł (1,7%), podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku wzrost ten wyniósł aż 79,2 mln zł.

Wartość aktywów netto sześciu funduszy indeksowych odwzorowujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI, subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI oraz subfundusz UniBessa zarządzany przez Union Investment TFI) wyniosła na koniec listopada 192,6 mln zł – o 0,7% mniej niż miesiąc wcześniej. Choć wzrosły aktywa czterech funduszy (najbardziej funduszu Ipopema m-Indeks FIO – o 0,83 mln zł), to nie zdołało to zrównoważyć ponad milionowych spadków aktywów netto subfunduszy Quercus short (-1,56 mln zł) oraz Ipopema Short Equity (-1,16 mln zł).

Największy w tym roku spadek WAN odnotował subfundusz Quercus Gold odwzorowujący zmiany cen na rynku złota inwestycyjnego. W dniu 30 listopada aktywa netto tego podmiotu wynosiły 16,3 mln zł (najmniej od sierpnia br.) i były o 2,3 mln zł niższe niż w końcu października.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.