Skip to main content

Niewielki wzrost aktywów funduszy indeksowych

Według naszych obliczeń, na podstawie danych o wartości aktywów netto (WAN) funduszy inwestycyjnych gromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA), w styczniu 2014 r. aktywa 6 funduszy indeksowych zwiększyły się o 5,6 mln zł (2,7%) do 211,0 mln zł. W stosunku do stanu sprzed 12 miesięcy aktywa tej grupy funduszy były wyższe o 54,3 mln zł (34,7%).

Aktywa pięciu funduszy indeksowych odwzorowujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI oraz subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI) wzrosły w minionym miesiącu o 2,9% do 207,2 mln zł. Największy wzrost aktywów zanotował subfundusz Quercus lev naśladujący wyniki indeksu WIG20 lev – o 4,03 mln zł (mimo iż wartość jego jednostki uczestnictwa zmniejszyła się w styczniu o 5,3%). Jest to obecnie zdecydowanie największy fundusz o charakterze indeksowym w Polsce – wartość jego aktywów netto sięga 155,1 mln zł. Znaczący wzrost aktywów, zwłaszcza w ujęciu procentowym, zapisał na swoim koncie także subfundusz Altus short (+1,59 mln zł, +843%); jego jednostka zwyżkowała w styczniu o 1,7%.

Aktywa subfunduszu Quercus Gold – towarowego funduszu o charakterze indeksowym (odwzorowuje on zmiany cen na rynku złota inwestycyjnego) – zmniejszyły się w styczniu o 0,18 mln zł (4,4%) do 3,83 mln zł. Wartość jego jednostki uczestnictwa wzrosła w minionym miesiącu o 4,1%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.