Skip to main content

Niewielki spadek aktywów funduszy indeksowych we wrześniu

Według danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami wartość aktywów zgromadzona w trzech funduszach indeksowych funkcjonujących w Polsce spadła we wrześniu o 4,1 mln zł (3,9%) do 99,19 mln zł. Był to pierwszy spadek wartości aktywów funduszy indeksowych od momentu ich powrotu na rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce w ubiegłym roku. Od początku 2011 r. aktywa funduszy indeksowych zwiększyły się o 57,4 mln zł (137,2%).

Mimo bardzo dobrych wyników inwestycyjnych we wrześniu największy spadek aktywów zanotował subfundusz Quercus short odwzorowujący zachowanie indeksu WIG20short – jego aktywa były w końcu miesiąca o 2,8 mln zł (7,0%) niższe niż w sierpniu (37,2 mln zł). Niewielki spadek aktywów odnotowały również fundusze Ipopema m-Indeks FIO (naśladuje zachowanie indeksu mWIG40) – o 1,3 mln zł (9,5%) do 11,9 mln zł oraz . subfundusz Quercus lev podążający za indeksem WIG20lev – o 31 tys. zł (0,1%) do 50,1 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.