Skip to main content

Nadzwyczajna korekta indeksu mWIG40

Po sesji w dniu 4 sierpnia 2015 r. została przeprowadzona korekta nadzwyczajna list uczestników trzech indeksów obliczanych przez GPW w Warszawie, w tym m.in. indeksu mWIG40, którego wyniki odwzorowują dwa fundusze indeksowe – fundusz Ipopema m-Indeks FIO oraz subfundusz Ipopema m-Indeks wchodzący w skład funduszu parasolowego Ipopema SFIO (oba zarządzane przez Ipopema TFI). Korekta polegała na wykreśleniu z listy uczestników indeksu mWIG40 akcji spółki GLOBCITYHD. Operacja ta wynikała z metodologii indeksu, zgodnie z którą w indeksach giełdowych nie mogą uczestniczyć spółki, których liczba akcji w wolnym obrocie jest niższa niż 10%. W miejsce akcji spółki GLOBCITYHD w portfelu indeksu mWIG40 po sesji w dniu 4 sierpnia znalazły się walory spółki BIOTON z pakietem 67.231.000 akcji.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.