Skip to main content

Nadal zastój wśród funduszy indeksowych

Pod względem sytuacji panującej na rynku funduszy indeksowych w Polsce lipiec 2012 r. nie różnił się od pięciu poprzednich miesięcy. Aktywa tej grupy funduszy odnotowały minimalny wzrost wartości, przy czym – w końcu lipca były one o 1,4 mln zł (1,2%) wyższe niż miesiąc wcześniej i wyniosły 113,93 mln zł. W pierwszych siedmiu miesiącach 2012 r. aktywa funduszy indeksowych zwiększyły się o 15,86 mln zł, czyli o 16,2%.

Według danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) wartość środków finansowych ulokowanych w trzech funkcjonujących w Polsce akcyjnych funduszach indeksowych, czyli podmiotach odwzorowujących indeksy rynku akcji (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI oraz fundusz Ipopema m-Indeks FIO zarządzany przez Ipopema TFI) zwiększyła się w lipcu o 0,70 mln zł (0,6%) do 111,85 mln zł. Z kolei aktywa utworzonych na początku maja br. sześciu towarowych funduszy indeksowych, czyli funduszy powiązanych z cenami towarów (Quercus Gold lev, Quercus Gold short, Quercus Oil lev, Quercus Oil short, Quercus Wheat lev i Quercus Wheat short), które przez IZFiA są klasyfikowane jako fundusze towarowe, zwiększyły się w lipcu o 0,67 mln zł (47,5%) do 2,08 mln zł.

Wśród akcyjnych funduszy indeksowych w lipcu wzrosła jedynie wartość aktywów netto subfunduszu Quercus short, który odwzorowuje wyniki indeksu WIG20 short – o 9,90 mln zł do 45,27 mln zł. Wartość jego jednostki uczestnictwa wzrosła w minionym miesiącu o 1,5%. Spadek aktywów odnotowały dwa pozostałe fundusze indeksowe – w przypadku Quercus lev (jest on powiązany z indeksem WIG20 lev) był to spadek o 7,31 mln zł do 53,52 mln zł (wartość jego jednostki zniżkowała w lipcu o 3,6%), zaś w przypadku funduszu Ipopema m-Indeks FIO naśladującego wyniki indeksu mWIG40 był to spadek o 1,89 mln zł do 13,06 mln zł (jednostka uczestnictwa tego funduszu straciła na wartości 2,6%).

Wśród towarowych funduszy indeksowych zarządzanych przez Quercus TFI wzrost aktywów zanotowały trzy subfundusze (największy – Quercus Wheat short – o 0,46 mln zł), także trzy zanotowały spadek wartości aktywów (największy – Quercus Oil lev – o 0,10 mln zł). Spośród tych funduszy najwyższą stopę zwrotu wypracował w lipcu Quercus Wheat lev (aż 45,7%), natomiast największą stratę poniósł Quercus Wheat short (-16,5%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.