Skip to main content

Na GPW trafią dwa kolejne fundusze Beta ETF

Komisja Nadzoru Finansowego zaakceptowała prospekt szóstego funduszu BETA ETF utworzonego przez Beta Securities i AgioFunds, który ma odzwierciedlać amerykański indeks S&P500. Jego certyfikaty trafią na Giełdę Papierów Wartościowych w pierwszych miesiącach przyszłego roku, podobnie jak certyfikaty zatwierdzonego przed tygodniem funduszu BETA ETF Nasdaq-100.

Indeksami odniesienia dla nowych funduszy są dwa znane indeksy amerykańskie, z uwzględnieniem dywidend netto wypłacanych przez spółki. W przypadku BETA ETF S&P500 PLN Hedged Portfelowy FIZ będzie to indeks S&P skupiający 500 największych przedsiębiorstw w USA, notowanych na NYSE, Nasdaq lub CBOE. Zaś dla BETA ETF Nasdaq-100 PLN Hedged Portfelowy FIZ indeks dochodowy Nasdaq-100 Notional Net Total Return Index, obejmujący 100 największych pod względem kapitalizacji spółek niefinansowych, przede wszystkich technologicznych.

Jeden z najważniejszych elementów nowych funduszy BETA ETF, utworzonych przez Beta Securities i AgioFunds, stanowi zabezpieczenie kursu walutowego złotówki do dolara. Zniweluje to ryzyka wynikające z przyszłych wahań kursu i ułatwi transakcje drobnym inwestorom, którzy w celu ograniczenia wpływu różnic kursowych, musieliby zawierać samodzielnie skomplikowane i kosztowne transakcje zabezpieczające.

– W początkowym okresie działania, Fundusze BETA ETF Nasdaq-100 PLN Hedged i BETA ETF S&P500 PLN Hedged będą stosowały głównie replikację syntetyczną, z wykorzystaniem kontraktów futures. Oba fundusze są przeznaczone głównie dla inwestorów indywidualnych, którzy nie chcą ponosić ryzyka walutowego, będącego nieodłącznym elementem inwestycji w zagraniczne fundusze ETF. Wiąże się z nimi jednak znacznie więcej korzyści: są utworzone w oparciu o polską ustawę, cechuje je prosty sposób rozliczania zysków inwestycyjnych, ponadto podlegają pod lokalny nadzór finansowy, a w kraju znajdują się depozytariusz i zarządzający – powiedział Robert Sochacki, członek zarządu Beta Securities Poland i rady nadzorczej AgioFunds TFI S.A.

Twórcy nowych funduszy przewidują, że BETA ETF Nasdaq-100 zadebiutuje na GPW w styczniu, a BETA ETF S&P500 na początku lutego. Wysokość opłat za zarządzanie zostanie ustalona przed pierwszym dniem notowań. Według zapisów prospektów, może wynieść maksymalnie 0,9% w skali roku. – Wraz ze wzrostem popularności funduszy oraz wielkości aktywów, opłata za zarządzanie będzie spadać. Jeśli fundusze ETF zadomowią się na dobre na naszym rynku, możemy spodziewać się znaczącej redukcji opłat zarówno funduszy aktywnych, jak i pasywnych. To wstęp do rewolucji jaka czeka nasz rynek. Ze wzrostem świadomości przewag inwestowania pasywnego poszerzy się oferta produktowa, zwiększy wybór dostawców i spadną koszty – podkreślił prezes zarządu AgioFunds TFI Mariusz Jagodziński.

BETA ETF S&P500 PLN Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty będzie szóstym produktem AgioFunds i Beta Securities notowanym na warszawskiej giełdzie. Pierwszy fundusz BETA ETF WIG 20TR wprowadzono do obrotu w styczniu 2019 r., kolejne: BETA ETF mWIG40TR i BETA ETF WIG20short we wrześniu i listopadzie. W lutym 2020 r. na GPW zadebiutował czwarty fundusz BETA ETF WIG20lev, a tydzień temu KNF zgodziła się na utworzenie piątego BETA ETF Nasdaq-100 PLN Hedged. Plany na ten rok przewidują utworzenie jeszcze jednego funduszu – obligacji, co ma stworzyć inwestorom możliwość nie tylko dywersyfikacji geograficznej czy sektorowej, ale również w zakresie klas aktywów.

W funduszach Beta ETF zgromadzonych jest obecnie 200 mln złotych aktywów.

AgioFunds TFI S.A. jest licencjonowanym towarzystwem funduszy inwestycyjnych, działającym na rynku od kwietnia 2009 roku, na mocy ustawy i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Jest niezależną spółką ze 100-procentowym polskim kapitałem, niezwiązaną z podmiotami korporacyjnymi rynku finansowego. Według danych z lipca 2020 roku, wartość aktywów zarządzanych przez towarzystwo wynosiła ponad 6 mld zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.