Skip to main content

Mniej ETF-ów dostępnych w domach maklerskich

Od początku 2018 roku istotnie zmniejszyła się liczba funduszy ETF dostępnych w domach maklerskich w Polsce. Jest to pośrednia konsekwencja wejścia w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) (tekst rozporządzenia znajduje się w poniższym pliku). Rozporządzenie to ma zastosowanie do wszystkich produktów – bez względu na ich formę lub konstrukcję – które tworzone są przez sektor usług finansowych w celu zapewnienia inwestorom indywidualnym możliwości inwestycyjnych, w przypadku gdy wysokość kwoty przypadającej do zwrotu inwestorowi podlega wahaniom ze względu na zależność od wartości referencyjnych lub zależy od wyników jednego lub większej liczby aktywów, które nie są bezpośrednio nabywane przez inwestora indywidualnego. Produkty te – określane jako PRIIP (packaged retail and insurance-based investment products) – obejmują między innymi takie produkty inwestycyjne, jak fundusze inwestycyjne, umowy ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym, produkty strukturyzowane oraz lokaty strukturyzowane.

Wśród wielu różnego rodzaju przepisów określających formę i treść tego dokumentu znajduje się również art. 7, który stanowi, iż „dokument zawierający kluczowe informacje sporządza się w językach urzędowych lub w jednym z języków urzędowych używanych w części państwa członkowskiego, gdzie jest dystrybuowany PRIIP, lub w innym języku zaakceptowanym przez właściwe organy tego państwa członkowskiego, a w przypadku sporządzenia go w innym języku tłumaczy się go na jeden z tych języków”. Ponadto, zgodnie z art. 13 „osoba doradzająca w zakresie PRIIP lub go sprzedająca przekazuje inwestorom indywidualnym dokument zawierający kluczowe informacje z należytym wyprzedzeniem, zanim ci inwestorzy indywidualni zostaną związani jakąkolwiek umową lub ofertą dotyczącą PRIIP”. Oznacza to, że klienci domów maklerskich muszą otrzymać powyższy dokument przed nabyciem detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, a zatem także tytułów uczestnictwa funduszy ETF.

Jak informuje „Puls Biznesu” (Kamil Kosiński – „Spadła liczba dostępnych ETF-ów”) powyższe przepisy drastycznie ograniczyły liczbę ETF-ów oferowanych przez domy maklerskie. W przypadku DM BZ WBK dostępnych jest obecnie około 130 spośród 700 zagranicznych ETF-ów, które jeszcze niedawno były oferowane przez ten podmiot (w szczególności ograniczony został dostęp do ETF-ów notowanych na giełdach w krajach znajdujących się poza Unią Europejską, głównie w USA i Szwajcarii). W DM PKO BP z grubo ponad 200 pozostało około 100 ETF-ów, natomiast w DM BOŚ dostępnych jest 80 ETF-ów. Domy maklerskie zasadniczo ograniczyły dostęp wyłącznie do tych ETF-ów, których emitenci przekazali dokumenty zawierające kluczowe informacje.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.