Skip to main content

Minimalny wzrost aktywów funduszy indeksowych w maju

Maj był trzecim z kolei miesiącem wzrostu wartości aktywów netto funduszy indeksowych w Polsce. Wzrost ten był jednak niewielki – według danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami wartość środków finansowych ulokowanych w trzech funkcjonujących w Polsce funduszach indeksowych (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI oraz fundusz Ipopema m-Indeks FIO zarządzany przez Ipopema TFI) wyniosła w końcu maja 110,47 mln zł, czyli była zaledwie o 1,4 mln zł (1,3%) większa niż miesiąc wcześniej.

Na początku maja Quercus TFI uruchomiło 6 towarowych funduszy indeksowych (Quercus Gold lev, Quercus Gold short, Quercus Oil lev, Quercus Oil short, Quercus Wheat lev i Quercus Wheat short), które przez Izbę Zarządzajacych Funduszami i Aktywami zostały zaklasyfikowane jako fundusze towarowe, a nie indeksowe. Ich łączne aktywa w końcu maja wynosiły 835 tys. zł.

Zatem łączne aktywa fudnuszy indeksowych w Polsce w końcu maja wynosiły 111,31 mln zł. Od początku bieżącego roku aktywa funduszy indeksowych zwiększyły się o 13,25 mln zł, czyli o 13,5%.

W maju wzrosła jedynie wartość aktywów netto subfunduszu Quercus short odwzorowującego zachowanie indeksu WIG20 short – aż o 17,2 mln zł do 43,4 mln zł. Jego jednostka uczestnictwa zyskała na wartości w minionym miesiącu 7,6%. Istotny spadek aktywów (o 14,8 mln zł do 51,3 mln zł) odnotował subfundusz Quercus lev powiązany z indeksem WIG20 lev; wartość jego jednostki zniżkowała w maju aż o 14,3%. Z kolei aktywa funduszu Ipopema m-Indeks FIO naśladującego wyniki indeksu mWIG40 zmniejszyły się w maju o 0,9 mln zł do 15,8 mln zł (jednostka uczestnictwa tego funduszu straciła w maju na wartości 5,1%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.