Skip to main content

Minimalny wzrost aktywów funduszy indeksowych w listopadzie

Choć listopad nie był udanym miesiącem dla rynku funduszy inwestycyjnych w naszym kraju (aktywa wszystkich funduszy skurczyły się o 1,8%), fundusze indeksowe ponownie zanotowały wzrost wartości zarządzanych środków finansowych. Według danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami wartość aktywów ulokowana w trzech funduszach tego rodzaju funkcjonujących w Polsce wzrosła w listopadzie 2011 r. o 1,3 mln zł (1,1%) do rekordowego poziomu 113,19 mln zł. Od początku tego roku aktywa funduszy indeksowych zwiększyły się już o 71,4 mln zł, czyli o 170,7%.

Wzrost wartości aktywów zanotował w listopadzie tylko jeden fundusz indeksowy – podążający za indeksem WIG20lev subfundusz Quercus lev (10,1 mln zł). Na koniec minionego miesiąca jego aktywa wynosiły 68,5 mln zł. Spadek aktywów odnotowały natomiast subfundusz Quercus short odwzorowujący zachowanie indeksu WIG20short (o 7,9 mln zł do 33,0 mln zł) oraz fundusz Ipopema m-Indeks FIO naśladujący zachowanie indeksu mWIG40 (o 0,9 mln zł do 11,7 mln zł).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.