Skip to main content

Miesiąc notowań tytułów uczestnictwa Lyxor ETF WIG20 za nami

Minął miesiąc od wprowadzenia do obrotu na warszawski parkiet tytułów uczestnictwa pierwszego w Polsce funduszu typu ETF – Lyxor ETF WIG20. Choć nie jest to jeszcze zbyt długi okres, można jednak pokusić się o pierwsze podsumowania.

Łączna wartość obrotu podczas pierwszego miesiąca notowań ETFW20L wyniosła 55,6 mln zł, co daje średni obrót na sesję w wysokości 2,53 mln zł. Podczas największej aktywności inwestorów dzienne obroty przekraczały 5 mln zł (działo się tak 24 i 27 września oraz 4, 5 i 15 października), były jednak też takie sesje, kiedy wartość dziennego obrotu podczas transakcji sesyjnych (jak dotychczas nie zawierano transakcji pakietowych tym instrumentem) nie przekraczała 0,5 mln zł (8, 18 i 20 października). Łączny wolumen obrotu w pierwszym miesiącu notowań sięgnął 104,5 tys. sztuk, co daje średni wolumen na sesję w wysokości 4,75 tys.

Od 22 września do 21 października zawarto w sumie 1045 transakcji tytułami uczestnictwa Lyxor ETF WIG20, co oznacza że średnia liczba transakcji na sesję wyniosła 48. Zdecydowanie najwięcej transakcji ETFW20L zawarto w pierwszych dwóch dniach notowań (22 i 23 września – odpowiednio 98 i 131), natomiast najmniej 18 i 21 października (22 i 23). Średnia wartość transakcji w całym analizowanym okresie wyniosła 53,3 tys. zł, choć należy podkreślić sporą różnicę między najwyższą a najniższą dzienną średnią wartością transakcji – odpowiednio 232,8 tys. zł 4 października oraz 8,8 tys. zł 8 października.

Zaprezentowane powyżej dane wskazują, iż – tak jak można było się spodziewać – zainteresowanie nowym instrumentem finansowym wśród giełdowych inwestorów jest na razie dość umiarkowane. Jeśli jednak porównalibyśmy te statystyki z innymi wybranymi instrumentami notowanymi na GPW w Warszawie (np. z certyfikatami inwestycyjnymi funduszy zamkniętych czy produktami strukturyzowanymi) okaże się, że pierwszy polski ETF radzi sobie całkiem nieźle. Można oczekiwać, iż zainteresowanie transakcjami tym instrumentem wzrośnie w przypadku zwiększenia zmienności notowań indeksu WIG20 na warszawskim parkiecie, a tym samym także notowań ETFW20L – dotychczas średnia dzienna zmiana ceny tego papieru wartościowego była niewielka (0,97%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.