Skip to main content

Lyxor UCITS ETF WIG20 najniżej od ponad dwóch lat

Wczorajsze gwałtowne spadki na GPW w Warszawie zaowocowały jedną z największych dziennych zmian indeksu WIG20 w ostatnich latach. W okresie od 22 września 2010 r., czyli od momentu giełdowego debiutu funduszu ETF Lyxora naśladującego indeks WIG20, do 24 sierpnia 2015 r., wczorajsza zmiana wartości WIG20 (-5,66%) była trzecią co do wielkości – większe zmiany procentowe odnotowano jedynie 22 września 2011 r. (-7,27%) oraz 18 sierpnia 2011 r. (-5,81%) (tabela 1). Co ciekawe, w aż ośmiu przypadkach na dziesięć największych zmian wartości indeksu WIG20 w tym okresie mieliśmy do czynienia ze spadkami, a jedynie dwukrotnie – ze wzrostami.

Tabela 1. Największe dzienne spadki indeksu WIG20 w okresie 22.09.2010-24.08.2015

Lp.

Data

Zmiana wartości indeksu WIG20 (%)

1

22.09.2011

-7,27%

2

18.08.2011

-5,81%

3

24.08.2011

-5,66%

4

10.08.2011

-5,16%

5

3.03.2014

-5,11%

6

9.09.2011

-4,95%

7

30.11.2011

+4,84%

8

20.06.2013

-4,79%

9

5.09.2013

-4,63%

10

11.08.2011

+4,53%

Czarny poniedziałek okazał się również jednym z najgorszych dni dla inwestorów, którzy posiadają tytuły uczestnictwa funduszu Lyxor UCITS ETF WIG20. Na wczorajszym zamknięciu jeden tytuł uczestnictwa stracił na wartości 6,40% (choć w trakcie sesji spadki sięgały nawet 8,00%) – większe spadki odnotowano jedynie 18 sierpnia 2011 r. (-7,16%) oraz 22 września 2011 r. (-6,76%) (tabela 2). W efekcie jego wartość zniżkowała do 233,99 zł, czyli do najniższego poziomu od ponad dwóch lat (od 9 lipca 2013 r.) – por. poniższy wykres.

Tabela 2. Największe dzienne spadki tytułów uczestnictwa Lyxor UCITS ETF WIG20 okresie 22.09.2010-24.08.2015

Lp.

Data

Zmiana wartości tytułu uczestnictwa Lyxor UCITS ETF WIG20 (%) na GPW w Warszawie

1

18.08.2011

-7,16%

2

27.10.2011

+7,00%

3

22.09.2011

-6,76%

4

24.08.2015

-6,40%

5

10.08.2011

-6,02%

6

11.08.2011

+4,46%

7

3.03.2014

-4,32%

8

20.06.2013

-4,30%

9

12.08.2011

+4,19%

10

7.12.2011

-4,09%

Wraz ze wzrostem zmienności indeksu WIG20 i wynikającej stąd rosnącej zmienności odwzorowującego jego wartość funduszu Lyxora w przeszłości często dochodziło także do uaktywnienia się inwestorów. Zjawisko to można było zaobserwować również wczoraj, choć jego skala nie była aż tak duża jak np. podczas gwałtownych turbulencji na warszawskim parkiecie w drugim tygodniu sierpnia 2011 r. O ile wówczas dzienny wolumen obrotu Lyxor UCITS ETF WIG20 czterokrotnie przekroczył 20 tys. tytułów uczestnictwa, a dzienna liczba transakcji sześciokrotnie była wyższa od 100, o tyle tym razem wolumen wyniósł 10 542 tytuły uczestnictwa przy 126 transakcjach. Wczorajszy wolumen był oczywiście znacznie wyższy niż w kilku poprzednich dniach, ale okazał się niższy niż np. 6 sierpnia (16 606 tytułów uczestnictwa), czy 28 lipca (25 408).

Wczorajsza zniżka indeksu WIG20 po raz kolejny także powinna być przyczynkiem do dyskusji nad zasadnością wprowadzenia do obrotu na GPW w Warszawie funduszu ETF naśladującego indeks WIG20 short. Istnieją oczywiście możliwości zarabiania na spadku indeksu blue chipów warszawskiej giełdy – zarówno giełdowe (kontrakty terminowe, różnorodne produkty strukturyzowane), jak i pozagiełdowe (tradycyjne fundusze inwestycyjne typu short oferowane przez kilka TFI), brakuje jednak instrumentu, który łączyłby elastyczność i płynność (wynikającą z obrotu giełdowego przy wsparciu animatora) z precyzyjnym odwzorowaniem odwrotności zachowania indeksu WIG20. Wydaje się, że dla aktywnych inwestorów giełdowych pojawienie się takiego ETF-a mogłoby być atrakcyjną alternatywą wobec istniejących produktów.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.