Skip to main content

Lyxor opublikował uaktualniony prospekt emisyjny funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG i KII funduszy ETF notowanych na GPW w Warszawie

Spółka Lyxor Asset Management opublikowała zaktualizowany (według stanu na grudzień 2013 r.) prospekt emisyjny funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV (w języku angielskim), w skład którego wchodzą m.in. trzy subfundusze których tytuły uczestnictwa są notowane na GPW w Warszawie – Lyxor UCITS ETF WIG20, Lyxor UCITS ETF S&P 500 oraz Lyxor UCITS ETF DAX (ogółem fundusz ten obejmuje obecnie 28 subfunduszy).

Lyxor Asset Management opublikował ponadto zaktualizowane kluczowe informacje dla inwestorów (KII) trzech ww. subfunduszy, których tytuły uczestnictwa znajdują się w obrocie na warszawskim parkiecie. Dokumenty te są aktualne na dzień 31 stycznia 2014 r.

Ze wszystkimi ww. dokumentami można zapoznać się na stronie www.lyxoretf.pl lub na stronie www.etf.com.pl w sekcji „Dokumenty” każdego z funduszy ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.