Skip to main content

Lyxor ETF WIG20 wypłaca pierwszą dywidendę

Lyxor ETF WIG20, pierwszy fundusz ETF notowany na warszawskiej giełdzie, wypłaci posiadaczom jednostek pierwszą dywidendę. Inwestorom, którzy 28 lutego 2011 roku na swoich rachunkach papierów wartościowych będą mieli zarejestrowane jednostki uczestnictwa funduszu Lyxor ETF WIG20, zostanie wypłacona dywidenda w wysokości 4,59 PLN za każdą jednostkę.

Dniem wypłaty dywidendy będzie 3 marca, natomiast środki zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych inwestora 7 marca.

Po wypłaceniu dywidendy, odpowiadającej średniej ważonej wartości dywidend wypłacanych przez wszystkie spółki wchodzące w skład indeksu bazowego, wartość jednostki powróci do około 1/10 wartości indeksu WIG20 wyrażonej w PLN.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.