Skip to main content

Lyxor ETF WIG20 wkrótce na warszawskiej giełdzie

Jeszcze we wrześniu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie może zadebiutować pierwszy ETF: LYXOR ETF WIG20. Celem subfunduszu (jego pełna nazwa to MULTI UNITS LUXEMBOURG – LYXOR ETF WIG20) jest jak najwierniejsze naśladowanie indeksu 20 czołowych spółek notowanych na warszawskim parkiecie.

ETF’y (Exchange Traded Funds) to fundusze inwestycyjne, których celem jest naśladowanie wyników określonych indeksów giełdowych. – Instrumenty te zdobyły już uznanie inwestorów na rynkach amerykańskich, azjatyckich i Europy Zachodniej. Są proste, płynne, a pobierane opłaty niższe w porównaniu z tradycyjnymi funduszami inwestycyjnymi. Są dobrym rozwiązaniem zarówno dla inwestora indywidualnego, jak i instytucjonalnego – krajowegoi zagranicznego – mówi Aleksandra Kosmulska z Lyxor Asset Management, jednej z największych na świecie i drugiej największej w Europie instytucji zarządzającej funduszami typu ETF.

– Już wkrótce planujemy wprowadzić pierwszy ETF na warszawską giełdę: LYXOR ETF WIG20. Kupno jednego instrumentu to dla inwestora alternatywa budowania zdywersyfikowanego portfela, gdyż ETF odzwierciedla zachowanie 20 czołowych firm z warszawskiego parkietu. Kolejna potencjalna zaleta dla inwestora to możliwość otrzymania dywidendy wypłacanej przez LYXOR ETF WIG20, która odpowiada średniej ważonejdywidend spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 – dodaje Aleksandra Kosmulska.

LYXOR ETF WIG20 jest tzw. subfunduszem pasywnym – jego celem inwestycyjnym jest jak najwierniejsze odzwierciedlanie indeksu bazowego (jego wzrostów i spadków). Początkowa wartość tytułu uczestnictwa będzie odzwierciedlała 1:10 wartości indeksu WIG20, wyrażonej w PLN.

Debiut giełdowy tytułów uczestnictwa LYXOR ETF WIG20 planowany jest jeszcze na wrzesień. Jednostki notowane będą na giełdzie, podobnie jak akcje. Nad zapewnieniem płynności obrotu czuwać będzie dwóch niezależnych animatorów rynku: Société Générale Corporate and Investment Bank oraz UniCredit Corporate and Investment Banking. Kupno lub sprzedaż tytułów uczestnictwa subfunduszu będzie możliwe w dowolnym biurze maklerskim za pośrednictwem rachunku inwestycyjnego. Pobierane od inwestora opłaty to prowizja maklerska oraz opłata za zarządzanie, która wynosi 0,5% wartości inwestycji w skali roku (opłata odejmowana od wartości ETF-u proporcjonalnie do upływu czasu). Inwestowanie w tytuły uczestnictwa nie jest obarczone żadnymi dodatkowymi opłatami manipulacyjnymi ani kosztami wejścia czy wyjścia.

LYXOR ETF WIG20 to:

 • Prosty sposób na zróżnicowany portfel inwestycyjny – jeden instrument odzwierciedla zachowanie giełdowych kursów 20 czołowych firm notowanych na warszawskim parkiecie.

 • Przejrzysta strategia inwestycyjna – celem subfunduszu jest jak najwierniejsze naśladowanie zmian indeksu WIG20.

 • Płynność – instrument notowany na giełdzie, może być kupowany i sprzedawany na każdej sesji, za pośrednictwem rachunku maklerskiego prowadzonego przez dowolne biuro maklerskie.

 • Korzyści z dywidend wypłacanych przez spółki z WIG20 – raz w roku inwestorowi może być wypłacana przez fundusz dywidenda równa średniej ważonej dywidend spółek wchodzących w skład indeksu bazowego.

 • Niskie opłaty za zarządzanie – kilkukrotnie niższe od średnich opłat pobieranych przez tradycyjne TFI. W obrocie giełdowym tytułami uczestnictwa brak opłat manipulacyjnych oraz kosztów wejścia czy wyjścia.

ETF na świecie:

 • Pierwsze ETF pojawiły się w Kanadzie i USA na przełomie lat 80’ i 90’.

 • W Europie obecne od 2000 r.

 • Przełom wieków był również momentem, kiedy instrument zaczął intensywnie rozwijać się na poszczególnych kontynentach i zdobywać uznanie inwestorów.

 • Obecnie globalny rynek ETF szacowany jest na blisko 1,1 biliona USD. Na świecie notowanych jest w ponad 2,2 tys. funduszy typu ETF, opartych o różne indeksy giełdowe (w tym spółek, surowców, czy obligacji).Źródło: Global ETF Research & Implementation Strategy Team, BlackRock, Bloomberg. Maj 2010.

LYXOR Asset Management:

 • Jedna z największych na świecie i druga w Europie instytucja zarządzająca funduszami typu ETF. Należy do Société Générale Corporate and Investment Bank.

 • 86 mld EUR aktywów w zarządzaniu, w tym 33 mld EUR na rynku ETF.

 • Zarządza 164 rodzajami ETF’ów naśladujących rynki akcji, obligacji oraz towarów, w tym największym pod względem aktywów ETF akcyjnym w Europie: Lyxor ETF DJ Euro Stoxx 50 (ponad 5,5 mld EUR).

 • ETF znajdujące się w portfolio LYXOR AM notowane są na największych giełdach europejskich (m.in. London Stock Exchange, Euronext, Deutsche Boerse), a także w Hong Kongu i Singapurze.

Źródło: komunikat prasowy Lyxor

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.