Skip to main content

Lyxor ETF WIG20 we wrześniu na GPW w Warszawie

W dniu wczorajszym na GPW w Warszawie odbyła się konferencja prasowa GPW i Lyxor Asset Management poświęcona wprowadzeniu na warszawski parkiet pierwszego funduszu ETF – Lyxor ETF WIG 20. W konferencji wzięli udział: Alekasndra Kosmulska – Lyxor Asset Management (odpowiedzialna za wprowadzanie ETF-ów w Europie Środkowo-Wschodniej), Adam Maciejewski (Członek Zarządu GPW) oraz Jarosław Ziębiec (Dyrektor Działu Instrumentów Finansowych).

Uczestnicy konferencji zaprezentowali nowy instrument finansowy – Lyxor ETF WIG 20. Szczegółowe informacje na jego temat znalazły się w prezentacji (można ją zobaczyć tutaj) oraz w komunikacie prasowym (z którym można się zapoznać tutaj).

Odpowiadając na pytania dziennikarzy, Adam Maciejewski podkreślił, iż celem wprowadzenia tego ETF-u na GPW jest dostarczenie inwestorom nowego narzędzia inwestycyjnego – prostego, transparentnego i konkurencyjnego kosztowo (0,5% opłaty za zarządzanie, 1,5% spread). Lyxor ETF WIG20 będzie notowany wyłącznie na warszawskiej giełdzie – nie jest bowiem planowany jego cross-listing. Początkowa wartość tytułu uczestnictwa będzie odzwierciedlała 1:10 wartości indeksu WIG20, wyrażonej w PLN. Oprócz ww. zalet Maciejewski podkreślił, iż w odróżnieniu od certyfikatów inwestycyjnych publicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które są notowane zwykle z dużym dyskontem, tytuły uczestnictwa ETF-u będą odzwierciedlać bieżącą wartość indeksu WIG20. Lyxor ETF WIG20 będzie notowany w godzinach, w których publikowany będzie indeks WIG20.

Aleksandra Kosmulska zapewniła, iż – w przypadku dużego zainteresowania nowym instrumentem – Lyxor wprowadzi na warszawski parkiet kolejne ETF-y. Mogą to być zarówno fundusze replikujące indeksy pochodne WIG20 (WIG20 lev i WIG20 short), jak też ETF-y Lyxora już obecnie notowane na innych europejskich parkietach (cross-listing).

Według Adama Maciejewskiego, GPW w Warszawie rozmawia także z innymi potencjalnymi emitentami ETF-ów na temat ich wprowadzenia do Polski, ale w tym momencie brak jeszcze jakichkolwiek konkretnych ustaleń.

Data debiutu funduszu Lyxor ETF WIG20 została już ustalona i zostanie ogłoszona w najbliższych dniach – z pewnością jednak będzie to druga połowa września.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.