Skip to main content

LYXOR ETF WIG20 – podstawowe informacje (I)

Już wkrótce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczną się notowania tytułów uczestnictwa pierwszego w Polsce funduszu typu ETF – LYXOR ETF WIG20. Już teraz warto zapoznać się z informacjami na temat tego produktu finansowego – będą one prezentowane na stronie ETF.COM.PL w częściach przez najbliższe tygodnie. Dziś informacje na temat formy prawnej, w jakiej funkcjonować będzie pierwszy polski ETF.

Z formalnoprawnego punktu widzenia LYXOR ETF WIG20 jest subfunduszem funduszu parasolowego MULTI UNITS LUXEMBOURG zarządzanego przez Lyxor Asset Management Luxembourg S.A. z siedzibą w Luksemburgu. Spółka ta została założona 29 marca 2006 roku na mocy prawa luksemburskiego (jest zarejestrowna w Wielkim Księstwie Luksemburga) jako spółka inwestycyjna ze zmiennym kapitałem zakładowym (Société d’investissement a capital variable – SICAV). Została utworzona na czas nieograniczony, z kapitałem założycielskim w wysokości 31100 euro. Podstawą prawną jej utworzenia była Część I Ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. „Law relating to undertakings for collective investment” – ustawa ta jest podstawą prawną funkcjonowania przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe w Luksemburgu i jest zgodna z dyrektywą UCITS III. Siedziba spółki (funduszu) mieści się w Luksemburgu.

Obecnie (stan na początek września 2010 r.) w skład MULTI UNITS LUXEMBOURG wchodzą następujące subfundusze:

 • LYXOR ETF DAX (założony 1 czerwca 2006 r.) – jego tytuły uczestnictwa są notowane na Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext Paris, Boerse Stuttgart i na platformie Chi-X;

 • LYXOR ETF LevDAX (założony 1 czerwca 2006 r.) – jego tytuły uczestnictwa są notowane na NYSE Euronext Paris, Borsa Italiana, Boerse Stuttgart i na platformie Chi-X;

 • LYXOR ETF DAXplus Covered Call (założony 1 czerwca 2006 r.) – jego tytuły uczestnictwa są notowane na NYSE Euronext Paris, Borsa Italiana i Boerse Stuttgart;

 • LYXOR ETF DAXplus Protective Put (założony 3 maja 2007 r.) – jego tytuły uczestnictwa są notowane na Borsa Italiana, Boerse Stuttgart;

 • LYXOR ETF FTSE 100 (założony 18 maja 2009 r.) – jego tytuły uczestnictwa są notowane na NYSE Euronext Paris, Borsa Italiana i na platformie Chi-X;

 • LYXOR ETF FTSE 250 (założony 18 maja 2009 r.) – jego tytuły uczestnictwa są notowane na London Stock Exchange;

 • LYXOR ETF FTSE ALL SHARE (założony 18 maja 2009 r.) – jego tytuły uczestnictwa są notowane na London Stock Exchange

 • LYXOR ETF MSCI ASIA APEX 50 (założony 18 maja 2009 r.) – jego tytuły uczestnictwa są notowane na London Stock Exchange

 • LYXOR ETF WIG 20 (założony 10 lutego 2010 r.) – jego tytuły uczestnictwa będą notowane na GPW w Warszawie

 • LYXOR ETF S&P 500 (założony 26 marca 2010 r.) – jego tytuły uczestnictwa są notowane na London Stock Exchange, Borsa Italiana, NYSE Euronext Paris

 • LYXOR ETF CANADA (S&P TSX 60) (założony 26 marca 2010 r.) – jego tytuły uczestnictwa są notowane na Deutsche Boerse i London Stock Exchange

 • LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200) (założony 26 marca 2010 r.) – jego tytuły uczestnictwa są notowane na Deutsche Boerse i London Stock Exchange

 • LYXOR ETF MSCI WORLD UTILITIES TR (założony 12 sierpnia 2010 r.)

 • LYXOR ETF MSCI WORLD MATERIALS TR (założony 12 sierpnia 2010 r.)

 • LYXOR ETF MSCI WORLD TELECOMMUNICATION SERVICES TR (założony 16 sierpnia 2010 r.)

 • LYXOR ETF MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY TR (założony 16 sierpnia 2010 r.)

 • LYXOR ETF MSCI WORLD HEALTH CARE TR (założony 19 sierpnia 2010 r.)

 • LYXOR ETF MSCI WORLD INDUSTRIALS TR (założony 19 sierpnia 2010 r.)

 • LYXOR ETF MSCI WORLD ENERGY TR (założony 19 sierpnia 2010 r.)

 • LYXOR ETF MSCI WORLD FINANCIALS TR (założony 23 sierpnia 2010 r.)

 • LYXOR ETF MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY TR (założony 23 sierpnia 2010 r.)

 • LYXOR ETF MSCI WORLD CONSUMER STAPLES TR (założony 23 sierpnia 2010 r.)

 • LYXOR ETF EURO STOXX 50 TR (założony 12 sierpnia 2010 r.)

 • MULTI UNITS LUXEMBOURG emituje akcje różnych klas poszczególnych subfunduszy. Każdy z subfunduszy posiada oddzielny portfel inwestycyjny. W odniesieniu do osób trzecich, spółka (fundusz) stanowi pojedynczy podmiot prawny, ale aktywa poszczególnych subfunduszy mają zastosowanie wyłącznie do długów, zaangażowań i zobowiązań danego subfunduszu. Aktywa, zobowiązania, opłaty i koszty, których nie można przyporządkować jednemu szczególnemu subfunduszowi, obciążają poszczególne subfundusze w proporcji do ich aktywów netto, na zasadzie prorata temporis, jeśli jest to uzasadnione odnośnymi kwotami. W odniesieniu do relacji między akcjonariuszami, każdy subfundusz jest traktowany jako odrębna osoba prawna.

  Za kierowanie spółką (funduszem), kontrolowanie, administrowanie i ustalanie ogólnych celów i polityki inwestycyjnej odpowiada Rada Dyrektorów.

  Rada Dyrektorów wyznaczyła do działania w charakterze Spółki Zarządzającej Lyxor Asset Management Luxembourg S.A. Spółka ta została zawiązana 14 kwietnia 2005 r. na czas nieograniczony. Jej siedziba mieści się w Luksemburgu. Lyxor Asset Management Luxembourg S.A. odpowiada za kierowanie i administrowanie funduszem oraz za rozprowadzanie jego akcji w Luksemburgu i poza jego granicami. Spółka Zarządzająca powierzyła te funkcje następującym podmotom:

  • Zarządca Inwestycyjny – dla każdego subfunduszu Spółka Zarządzająca może powierzyć funkcje zarządzania aktywami innemu Zarządcy Inwestycyjnemu. W przypadku wszystkich subfunduszy funkcję tę pełni obecnie Lyxor International Asset Management z siedzibą w Francji. Dodatkowo w odniesieniu do każdego subfunduszu Zarządca Inwestycyjny może powierzyć swoje obowiązki lub ich część jednemu lub kilku Menedżerom Subinwestycyjnym;

  • Dystrybutor i wyznaczony pełnomocnik – Spółka Zarządzająca może powierzyć swoje obowiązki i uprawnienia kontrolne na jeden lub kilka banków, instytucji finansowych i innych uprawnionych Pośredników działających jako Dystrybutorzy i Pełnomocnicy w zakresie sprzedaży i oferowania akcji inwestorom i obsługi zleceń subskrypcji, umorzenia, zamiany i przenoszenia składanych przez akcjonariuszy. Z zastrzeżeniem prawa obowiązującego w krajach, gdzie oferowane są akcje, tacy pośrednicy mogą za zgodą Rady Dyrektorów i Banku Powiernika pełnić funkcje pełnomocnika;

  • Powiernik i Agent Płatniczy – zgodnie z umową w sprawie powiernika i agenta płatniczego z 29 marca 2006 r. spółka (fundusz) wyznaczyła Société Générale Bank & Trust na Powiernika i agenta płatniczego;

  • Agent Administracyjny, Korporacyjny i Krajowy – na mocy umowy ze Spółką Zarządzającą z dnia 29 marca 2006 r. Dyrektorzy Spółki Zarządzającej wyznaczyli Société Générale Securities Services Luxembourg do działania w charakterze Agenta Administracyjnego, Korporacyjnego i Krajowego;

  • Agent Rejestrowy – European Fund Services S.A. została wyznaczona przez Dyrektorów Spółki zgodnie z umową zawartą ze spółką (funduszem) do działania w charakterze jej Agenta Rejestrowego. European Fund Services S.A. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z Luksemburga i członkiem Grupy Société Générale.

  Audytorem spółki (funduszu) jest PricewaterhouseCoopers.

  Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

  Twój email nie zostanie opublikowany.