Skip to main content

Lyxor ETF WIG 20 nie będzie wypłacał dywidendy

Jak poinformował wczoraj serwis Forsal.pl („ETF na WIG20 już nie będzie wypłacał dywidendy”) powołując się na przedstawicielkę niemiecko-austriackiego oddziału spółki Lyxor Asset Management od tego roku subfundusz Lyxor ETF WIG20 (wchodzący w skład funduszu parasolowego Multi Units Luxembourg), którego tytuły uczestnictwa są notowane na GPW w Warszawie, automatycznie reinwestuje dywidendy wypłacane przez spółki znajdujące się w portfelu indeksu WIG20. Oznacza to, że Lyxor ETF WIG20 nie będzie już wypłacał dywidend inwestorom – dotychczas została ona wypłacona dwukrotnie: w marcu 2011 r. (4,59 zł na jeden tytuł uczestnictwa) oraz w grudniu 2011 r. (9,68 zł na jeden tytuł uczestnictwa). Należy przypomnieć, iż dywidendy te, zarówno w przypadku osób prywatnych, jak i osób prawnych mieszkających w Polsce, były zwolnione z opodatkowania, co wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Luksemburgiem. Według Arkadiusza Glinieckiego – doradcy podatkowego w KPMG – na którego powołuje się Forsal.pl, wkrótce wejdzie w życie nowa umowa między Polską a Luksemburgiem, której zapisy spowodują, że nawet jeżeli w Luksemburgu podatek będzie wynosił zero, w Polsce będzie należny. Według przedstawicielki Lyxora zmiana zasad traktowania dywidend była rezultatem próśb klientów – dzięki ich automatycznemu reinwestowaniu łatwiej będzie zarządzać inwestycją i porównywać wyniki. Lyxor ujawnił również, iż wskutek niezadowalającego popytu na ETF-y Lyxora na warszawskim parkiecie, firma nie zamierza obecnie wprowadzać nowych instrumentów finansowych tego typu na polski rynek.

Warto zauważyć, iż zaprzestanie wypłat dywidendy oznacza także, że różnica pomiędzy notowaniami tytułów uczestnictwa subfunduszu Lyxor ETF WIG20 oraz jedną dziesiątą wartości indeksu WIG20 (w takiej relacji jeden tytuł uczestnictwa odzwierciedla w przybliżeniu notowania WIG20) będzie się systematycznie zwiększać, gdyż indeks WIG20 jest indeksem cenowym. Podobna sytuacja miała miejsce także dotychczas w sytuacji kiedy spółki z indeksu WIG20 wypłacały dywidendy (w miarę jak wartość wypłaconych dywidend wzrastała zwiększała się również ww. różnica), jednak w momencie wypłaty dywidendy przez sam subfundusz Lyxor ETF WIG20 różnica ta spadała w okolice zera i oscylowała wokół tego poziomu do momentu rozpoczęcia „sezonu” wypłat dywidend (patrz poniższy wykres).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.