Skip to main content

Lyxor ETF S&P 500 zmieni indeks odniesienia i nazwę kategorii jednostek

Według opublikowanej przez Lyxor Asset Management informacji dla posiadaczy jednostek subfunduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG – LYXOR ETF S&P 500 począwszy od 6 kwietnia 2011 r., w wyniku zmiany w prospekcie funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG, nastąpi zmiana indeksu odniesienia subfunduszu LYXOR ETF S&P 500 oraz ulegnie zmianie nazwa kategorii jednostek uczestnictwa. Szczegóły prezentuje poniższa tabela.

Powodem wprowadzenia zmiany w indeksie odniesienia jest wyłącznie zmiana polityki przyporządkowania dywidendy w metodzie obliczania wskaźnika, natomiast ogół papierów wartościowych składających się na indeks odniesienia pozostaje bez zmian. Nowym indeksem odniesienia jest indeks typu Total Return, co oznacza, że dywidendy wypracowane przez akcje składające się na ten indeks zostaną w niego ponownie zainwestowane.

W pozostałym zakresie charakterystyka subfunduszu pozostaje bez zmian, w tym kody operacyjne oraz pobierane prowizje. Wprowadzane zmiany nie mają także wpływu na poziom ryzyka subfunduszu.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.