Skip to main content

Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P 500 – podstawowe informacje (I)

W przyszłym tygodniu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczną się notowania tytułów uczestnictwa dwóch kolejnych funduszy typu ETF – LYXOR ETF DAX i LYXOR ETF S&P 500. W najbliższych dniach na stronie ETF.COM.PL zostaną zaprezentowane (w trzech częściach) bliższe informacje na temat tych instrumentów finansowych. Dziś informacje na temat formy prawnej, w jakiej funkcjonują ww. ETF-y.

LYXOR ETF DAX oraz LYXOR ETF S&P 500 – podobnie jak LYXOR ETF WIG20 – są subfunduszami funduszu parasolowego MULTI UNITS LUXEMBOURG. Spółka ta została założona 29 marca 2006 roku na mocy prawa luksemburskiego (jest zarejestrowana w Wielkim Księstwie Luksemburga) jako spółka inwestycyjna ze zmiennym kapitałem zakładowym (Société d’investissement a capital variable – SICAV). Została utworzona na czas nieograniczony. Podstawą prawną jej utworzenia była Część I Ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. „Law relating to undertakings for collective investment” – ustawa ta jest podstawą prawną funkcjonowania przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe w Luksemburgu i jest zgodna z dyrektywą UCITS III. Siedziba spółki (funduszu) mieści się w Luksemburgu.

W skład MULTI UNITS LUXEMBOURG wchodzi ponad 20 różnego rodzaju subfunduszy (pełną ich listę można znaleźć tutaj). Są to akcyjne ETF-y, dające ekspozycję na:

  • rynki państw rozwiniętych (Niemcy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada i Australia)

  • rynki wschodzące (Polska)

  • rynki określonych regionów (Azja bez Japonii, strefa euro)

  • określone sektory gospodarki światowej (spółki użyteczności publicznej, surowcowe, świadczące usługi telekomunikacyjne, zajmujące się technologiami informacyjnymi, opieki zdrowotnej, przemysłowe, energetyczne, finansowe, zajmujące się produkcją dóbr podstawowych i dóbr luksusowych)

Funduszem MULTI UNITS LUXEMBOURG zarządza Lyxor Asset Management Luxembourg S.A. z siedzibą w Luksemburgu.

Zarządcą inwestycyjnym wszystkich subfunduszy jest Lyxor International Asset Management z siedzibą w Francji.

Funkcję banku powiernika i agenta płatniczego pełni Société Générale Bank & Trust S.A.

Agentem transferowym i rejestrowym funduszu jest European Fund Services S.A.

Agentem administracyjnym, korporacyjnym i lokalnym jest Société Générale Securities Services Luxembourg S.A.

Funkcję audytora funduszu pełni PricewaterhouseCoopers S.à.r.l.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.