Skip to main content

Likwidacja funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF

Zarząd Spółki MULTI UNITS LUXEMBOURS SICAV poinformował, że wartość aktywów netto, jakimi zarządza Lyxor WIG20 UCITS ETF pozostaje ograniczona, gdyż potencjalni inwestorzy wykazują zainteresowanie innymi produktami inwestycyjnymi, jakie oferuje spółka. Dlatego, też, zgodnie z art. 34 statutu, Zarząd podjął decyzję o likwidacji subfunduszu.

Ostatni dzień notowań tytułów uczestnictwa Lyxor WIG20 UCITS ETF wyznaczono na 28 kwietnia 2021 r., ostatni dzień obrotu na rynku pierwotnym na 29 kwietnia 2021 r., dzień likwidacji na 5 maja 2021 r., a wartość końcowa aktywów netto zostanie wyliczona w dniu 6 maja 2021 r.

Wszelkie opłaty i koszty ponoszone w związku z likwidacją zostaną poniesione przez subfundusz.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.