Skip to main content

Korekta nadzwyczajna portfeli indeksów WIG20 i WIG-ESG

Po sesji w dniu 18 maja 2021 roku została przeprowadzona nadzwyczajna korekta pakietów akcji spółki Allegro m.in. w indeksach WIG20, WIG20TR (ich wyniki inwestycyjne odwzorowuje kilka krajowych funduszy ETF i funduszy indeksowych) oraz WIG-ESG (którego stopę zwrotu naśladuje fundusz NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania).

W wyniku tej operacji nowy pakiet akcji spółki Allegro w indeksach:

  • WIG20 i WIG20TR wynosi 385.970.000 akcji,
  • WIG-ESG wynosi 262.558.000 akcji (po uwzględnieniu współczynników ESG oraz Kodeksu Dobrych Praktyk – KDP oraz ograniczeniu łącznego udziału spółek przekraczających 5 proc. udziału w portfelu indeksu do 40 proc.).

Operacja korekty nadzwyczajnej wynikała ze zwiększenia liczby akcji w wolnym obrocie spółki Allegro powyżej 250 mln EUR.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.