Skip to main content

Korekta nadzwyczajna portfeli indeksów mWIG40, WIG-ESG i CEEplus

Według informacji GPW Benchmark po sesji w dniu 3 grudnia 2020 r. z list uczestników m.in. indeksów mWIG40 i WIG-ESG, których wyniki inwestycyjne naśladują krajowe fundusze indeksowe i fundusze ETF, zostały wykreślone akcje spółki Energa. Operacja wykreślenia akcji tej spółki z indeksów wynikała z ich metodologii, zgodnie z którą w indeksach nie mogą uczestniczyć spółki których liczba akcji w wolnym obrocie jest niższa niż 10%. W konsekwencji w indeksach mWIG40 i mWIG40TR, w miejsce spółki Energa, została wpisana spółka Cormay z pakietem 66.205.000 akcji, a w indeksie WIG-ESG na miejsce Energi została wpisana spółka Datawalk z pakietem 2.500.000 akcji.

Jednocześnie po sesji w dniu 3 grudnia 2020 r. została przeprowadzona korekta nadzwyczajna polegająca na wykreśleniu (z tego samego powodu co powyżej) akcji spółki Energa z indeksu CEEplus odwzorowywanego przez jeden fundusz indeksowy.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.