Skip to main content

Korekta nadzwyczajna portfeli indeksów CEEplus i WIG-ESG

Według informacji GPW Benchmark po sesji w dniu 26 listopada 2020 r. została przeprowadzona korekta nadzwyczajna polegająca na wykreśleniu akcji spółki Play z indeksu CEEplus replikowanego przez fundusz indeksowy inPZU Akcje CEEplus oraz z indeksu WIG-ESG odwzorowywanego przez fundusz indeksowy NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania. Po wczorajszej sesji lista uczestników indeksu WIG-ESG została uzupełniona o pakiet 38.753.000 akcji spółki XTB.

Operacja wykreślenia akcji spółki Play z portfela ww. indeksów wynika z ich metodologii, zgodnie z którą w indeksie nie mogą uczestniczyć spółki, których liczba akcji w wolnym obrocie jest niższa niż 10%.

W ubiegłym tygodniu spółka Iliad poinformowała, że kupiła w ramach wezwania 143.809.764 akcji Play Communications. Po rozliczeniu wezwania Iliad będzie posiadać 246.131.028 akcji Play Communications, stanowiących 96,7 proc. kapitału i ogólnej liczby głosów.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.