Skip to main content

Korekta nadzwyczajna indeksu WIG20

Po sesji w dniu 10 listopada 2015 r. została przeprowadzona nadzwyczajna korekta pakietów akcji spółki Bogdanka m.in. w indeksie WIG20, którego wyniki odwzorowuje fundusz Lyxor WIG20 UCITS ETF (jego tytuły uczestnictwa są notowane na GPW w Warszawie). Operacja korekty nadzwyczajnej wynikała ze znacznego zmniejszenia liczby akcji w wolnym obrocie spółki Bogdanka w rezultacie nabycia przez Enea S.A. w dniu 29 października 2015 r. 21.962.189 akcji spółki uprawniających do wykonywania 21.962.189 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, stanowiących 64,57% głosów na WZA. W wyniku tej operacji nowy pakiet akcji spółki w indeksie WIG20 wynosi 11 564 tys. akcji (dotychczas było to 34 013 tys. akcji).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.