Skip to main content

Korekta nadzwyczajna indeksu mWIG40

Po sesji w dniu 8 września 2015 r. została przeprowadzona korekta nadzwyczajna m.in. listy uczestników indeksu mWIG40, którego wyniki starają się odwzorowywać dwa (sub)fundusze indeksowe zarządzane przez Ipopema TFI: Ipopema m-Indeks FIO i Ipopema m-Indeks (wchodzący w skład funduszu parasolowego Ipopema SFIO). Korekta ta polegała na wykreśleniu z portfela indeksu akcji spółki TVN w związku z przejęciem większości udziałów w spółce (ponad 98,7%) przez Scripps Networks Interactive. Tymczasem zgodnie z metodologią indeksów giełdowych nie mogą w nich uczestniczyć spółki, których liczba akcji w wolnym obrocie jest niższa niż 10%. W miejsce akcji spółki TVN w portfelu indeksu mWIG40 po sesji w dniu 8 września znalazły się walory spółki Prime Car Management z pakietem 11 908 tys. akcji.

Z kolei w dniu dzisiejszym przy obliczaniu indeksu mWIG40 nie będą uwzględniane akcje spółki GTC. Operacja ta jest związana z pierwszym notowaniem akcji spółki GTC „bez prawa poboru” na sesji 9 września 2015 r. i wynikającą z tego różnicą pomiędzy kursem zamknięcia akcji spółki na sesji 8 września 2015 r. i kursem odniesienia na sesję następną.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.