Skip to main content

Korekta nadzwyczajna indeksów WIG20 i WIG-ESG

Po sesji w dniu 9 stycznia 2020 r. została przeprowadzona nadzwyczajna korekta pakietów akcji spółki PEKAO m.in. w indeksach WIG20, WIG20TR oraz WIG-ESG, których wyniki inwestycyjne naśladują niektóre krajowe fundusze indeksowe i fundusze ETF.

W wyniku tej operacji nowy pakiet akcji spółki PEKAO w indeksach:

  • WIG20 i WIG20TR wynosi 176.379.000 akcji,

  • WIG-ESG wynosi 108.644.000 akcji (po uwzględnieniu współczynników ESG oraz Kodeksu Dobrych Praktyk – KDP oraz ograniczeniu łącznego udziału spółek przekraczających 5 proc. udziału w portfelu indeksu do 40 proc.).

Operacja korekty nadzwyczajnej wynikała ze zwiększenia liczby akcji w wolnym obrocie spółki PEKAO powyżej 250 mln EUR.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.