Skip to main content

Korekta nadzwyczajna indeksów sWIG80 i CEEplus

Po sesji w dniu 15 marca 2023 r. została przeprowadzona korekta nadzwyczajna m.in. portfeli indeksów sWIG80 i sWIG80TR (wyniki inwestycyjne tego ostatniego odwzorowuje fundusz Beta ETF sWIG80TR). Polegała ona na wykreśleniu akcji spółki Rafako i wynikała z ich metodologii, zgodnie z którą w ww. indeksach nie mogą uczestniczyć spółki oznaczone w sposób szczególny. Lista uczestników ww. indeksów została uzupełniona o pakiet 17.889.000 akcji spółki Asseco Business Solutions.

Ta sama spółka została po wczorajszej sesji wykreślona również z portfela indeksu CEEplus, którego zachowanie naśladuje fundusz indeksowy inPZU Akcje CEEplus.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.