Skip to main content

Korekta kwartalna indeksu WIG-ESG

Po sesji giełdowej w dniu 29 listopada 2019 r. GPW w Warszawie przeprowadziła korektę kwartalną listy uczestników indeksu WIG-ESG, którego wyniki inwestycyjne naśladuje największy w Polsce fundusz indeksowy – NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania.

Udziały spółek w indeksie WIG-ESG zostały ustalone na podstawie liczby akcji w wolnym obrocie na dzień rankingu przypadający w dniu 31 października 2019 r. z uwzględnieniem Rankingu ESG (współczynnik ESG) oraz oceny stosowania zasad Kodeksu Dobrych Praktyk (współczynnik KDP) sporządzonych w związku z rewizją roczną portfela indeksu WIG-ESG.

Dodatkowo udziały spółek PKO BP oraz PKN ORLEN zostały ograniczone do 10 proc., a łączny udział spółek przekraczających 5 proc. wartość portfela indeksu został ograniczony do 40 proc.

Obecnie największy udział w portfelu indeksu posiadają spółki: PKO BP (10,00%), PKN ORLEN (10,00%), PZU (8,02%) i CD Projekt (6,12%). Szczegółową informację na temat aktualnego składu portfela indeksu WIG-ESG przedstawia poniższa tabela.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.