Skip to main content

Korekta kwartalna indeksu WIG-ESG i okresowa zmiana indeksu TBSP.Index

Po sesji giełdowej w dniu 28 lutego 2020 r. została przeprowadzona korekta kwartalna listy uczestników indeksu WIG-ESG, którego wyniki inwestycyjne naśladuje fundusz indeksowy NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania.

Udziały spółek w indeksie WIG-ESG zostały ustalone na podstawie liczby akcji w wolnym obrocie na dzień rankingu przypadający w dniu 31 stycznia 2020 r. z uwzględnieniem Rankingu ESG (współczynnik ESG) oraz oceny stosowania zasad Kodeksu Dobrych Praktyk (współczynnik KDP) sporządzonych w związku z rewizją roczną portfela indeksu WIG-ESG. Dodatkowo udziały spółek PKO BP oraz PZU zostały ograniczone do 10 proc., a łączny udział spółek przekraczających 5 proc. wartość portfela indeksu został ograniczony do 40 proc.

Obecnie największy udział w portfelu indeksu posiadają spółki: PKO BP (10,00%), PZU (10,00%), CD Projekt (7,09%) i PKN Orlen (6,74%). Szczegółową informację na temat aktualnego składu portfela indeksu WIG-ESG przedstawia poniższa tabela.

Po sesji w dniu 28 lutego 2020 r. została także przeprowadzona okresowa zmiana portfela indeksu TBSP.Index, którego stopę zwrotu odwzorowują dwa fundusze indeksowe: inPZU Obligacje Polskie oraz PKO Obligacji Rynku Polskiego. W indeksie zmieniła się liczba obligacji serii DS1020, DS1029, PS1024 i OK0722. Aktualny skład portfela indeksu TBSP.Index prezentuje poniższa tabela.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.