Skip to main content

Korekta kwartalna indeksu WIG-ESG i okresowa zmiana indeksu TBSP.Index

Po sesji giełdowej w dniu 29 maja 2020 r. została przeprowadzona korekta kwartalna listy uczestników indeksu WIG-ESG, którego wyniki inwestycyjne naśladuje fundusz indeksowy NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania.

Udziały spółek w indeksie WIG-ESG zostały ustalone na podstawie liczby akcji w wolnym obrocie na dzień rankingu przypadający w dniu 30 kwietnia 2020 r. z uwzględnieniem Rankingu ESG (współczynnik ESG) oraz oceny stosowania zasad Kodeksu Dobrych Praktyk (współczynnik KDP) sporządzonych w związku z rewizją roczną portfela indeksu WIG-ESG. Dodatkowo udziały spółek CD Projekt, PKO BP oraz PZU zostały ograniczone do 10 proc., a łączny udział spółek przekraczających 5 proc. wartość portfela indeksu nie przekracza 40 proc.

Największy udział w portfelu indeksu posiadają spółki: CD Projekt (10,00%), PKO BP (10,00%), PZU (10,00%) i PKN Orlen (7,38%). Szczegółową informację na temat składu portfela indeksu WIG-ESG według stanu na 30 kwietnia przedstawia poniższa tabela.

Po sesji w dniu 29 maja 2020 r. została także przeprowadzona okresowa zmiana portfela indeksu TBSP.Index, którego stopę zwrotu odwzorowują dwa fundusze indeksowe: inPZU Obligacje Polskie oraz PKO Obligacji Rynku Polskiego. W indeksie zmieniła się liczba obligacji serii OK0722. Skład portfela indeksu TBSP.Index na dzień 26 maja prezentuje poniższa tabela.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.