Skip to main content

Korekta kwartalna indeksów WIG20, WIG20TR, mWIG40 i mWIG40TR

Po sesji giełdowej w dniu 20 września 2019 r. GPW w Warszawie przeprowadziła korektę kwartalną portfela indeksów WIG20 i WIG20TR, których stopy zwrotu starają się odwzorowywać dwa fundusze ETF notowane na warszawskim parkiecie (Lyxor WIG20 UCITS ETF – Acc i Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ) oraz dwa fundusze indeksowe (ING BSK Indeks WIG20 i inPZU Akcje Polskie (ten drugi w 70%)). Portfel indeksu blue-chipów nie zmienił się, natomiast udział spółki PKO BP został ograniczony do 15 procent. Największy udział w portfelach indeksów WIG20 i WIG20TR posiadają obecnie akcje firm: PKO BP (15,0000%), PKN Orlen (13,3358%) i PZU (10,9415%). Szczegółową informację na temat aktualnego składu portfeli indeksów WIG20 i WIG20TR przedstawia poniższa tabela.

Dokonano również korekty kwartalnej portfela indeksów mWIG40 i mWIG40TR, których wyniki inwestycyjne próbują naśladować fundusze indeksowe Ipopema m-Indeks FIO oraz inPZU Akcje Polskie (ten drugi w 20%) oraz fundusz Beta ETF mWIG40TR PFIZ. Do portfela indeksu średnich spółek w miejsce akcji spółek Polimex Mostostal i Trakcja weszły akcje spółek BNP Paribas Bank Polska (2,0721% udział w indeksie) i Ten Square Games (0,7139%). Udział spółki ING BSK został ograniczony do 10 procent. Największy udział w portfelach indeksów mWIG40 i mWIG40TR posiadają obecnie akcje firm: ING BSK (9,9998%), Millennium (8,2800%) i Asseco Poland (7,8340%). Szczegółowa informacja na temat aktualnego składu portfeli indeksów mWIG40 i mWIG40TR jest przedstawiona poniżej.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.