Skip to main content

Korekta kwartalna indeksów WIG20, WIG20TR, mWIG40 i mWIG40TR

Po sesji giełdowej w dniu 20 grudnia 2019 r. została przeprowadzona korekta kwartalna portfela indeksów WIG20 i WIG20TR, których stopy zwrotu starają się replikować funkcjonujące na polskim rynku finansowym fundusze ETF oraz fundusze indeksowe. Portfel indeksu blue-chipów nie zmienił się, natomiast udział spółki PKO BP został ograniczony do 15 procent. Największy udział w portfelach indeksów WIG20 i WIG20TR posiadają obecnie akcje firm: PKO BP (15,0000%), PKN Orlen (13,2333%) i PZU (10,4764%). Szczegółową informację na temat aktualnego składu portfeli indeksów WIG20 i WIG20TR przedstawia poniższa tabela.

Dokonano również korekty kwartalnej portfela indeksów mWIG40 i mWIG40TR, których wyniki inwestycyjne naśladują fundusze indeksowe oraz fundusz ETF. W składzie portfela indeksu średnich spółek również nie zaszły żadne zmiany, natomiast udział spółki ING BSK został ograniczony do 10 procent. Największy udział w portfelach indeksów mWIG40 i mWIG40TR posiadają obecnie akcje firm: ING BSK (9,9998%), Asseco Poland (7,8950%) i Millennium (6,3566%). Szczegółowa informacja na temat aktualnego składu portfeli indeksów mWIG40 i mWIG40TR jest przedstawiona poniżej.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.