Skip to main content

Korekta kwartalna indeksów WIG20 i mWIG40 i korekta nadzwyczajna indeksu mWIG40

Po sesji giełdowej w dniu 20 marca 2015 r. GPW w Warszawie przeprowadziła korektę kwartalną indeksu WIG20 replikowanego przez fundusz Lyxor UCITS ETF WIG20. W jej efekcie w miejsce spółek JSW, Kernel i Lotos do portfela indeksu WIG20 weszły akcje spółek: Enea (1,75% udział w indeksie), Energa (2,01%) i Cyfrowy Polsat (2,56%). Szczegółową informację na temat aktualnego składu portfela indeksu WIG20 przedstawia poniższa tabela.

Tego samego dnia dokonana została również korekta kwartalna portfela indeksu mWIG40, którego wyniki są odwzorowywane przez fundusz Ipopema m-Indeks FIO. Do portfela indeksu w miejsce akcji spółek Cyfrowy Polsat, Enea, Energa i Midas weszły akcje spółek JSW (1,91% udział w indeksie), Kernel (2,59%), Lotos (3,62%) i Stalprodukt (1,09%). Szczegółową informację na temat składu portfela indeksu mWIG40 po rewizji kwartalnej przedstawia poniższa tabela.

Równocześnie po sesji w dniu 20 marca została przeprowadzona korekta nadzwyczajna m.in. listy uczestników indeksu mWIG40 polegająca na wykreśleniu akcji spółki Alchemia i zastąpieniu ich akcjami spółki Medicalgorythmics z pakietem 2 559 000 akcji.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.