Skip to main content

Korekta kwartalna indeksów WIG20 i mWIG40 i korekta nadzwyczajna indeksu mWIG40

Po sesji giełdowej w dniu 20 grudnia 2013 r. GPW w Warszawie przeprowadziła korektę kwartalną indeksu WIG20 replikowanego przez fundusz Lyxor UCITS ETF WIG20. W jej wyniku lista uczestników tego indeksu nie uległa zmianie. Szczegółową informację na temat aktualnego składu portfela indeksu WIG20 przedstawia poniższa tabela.

20 grudnia dokonana została również rewizja portfela indeksu mWIG40, którego wyniki są odwzorowywane przez fundusz Ipopema m-Indeks FIO. Do portfela indeksu w miejsce akcji spółek Astarta i Kopex weszły akcje spółek PKP Cargo (2,78% udział w indeksie) i Trakcja (0,63% udział w indeksie). Szczegółową informację na temat składu portfela indeksu mWIG40 po rewizji kwartalnej przedstawia poniższa tabela.

Po sesji w dniu 20 grudnia została także przeprowadzona korekta nadzwyczajna listy uczestników indeksu mWIG40, w wyniku której usunięto z niej spółkę Alchemia zastępując ją spółką Pelion (z pakietem 7 293 tys. akcji). Operacja wykreślenia akcji spółki Alchemia m.in. z portfela indeksu mWIG40 wynika z jego metodologii, zgodnie z którą w tym indeksie nie mogą uczestniczyć spółki, których liczba akcji w wolnym obrocie jest niższa niż 10%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.