Skip to main content

Korekta kwartalna indeksów WIG20 i mWIG40 i korekta nadzwyczajna indeksu mWIG40

Po sesji giełdowej w dniu 19 grudnia 2014 r. GPW w Warszawie przeprowadziła korektę kwartalną indeksu WIG20 replikowanego przez fundusz Lyxor UCITS ETF WIG20. W jej efekcie lista uczestników tego indeksu nie uległa zmianie. Szczegółową informację na temat aktualnego składu portfela indeksu WIG20 przedstawia poniższa tabela.

Tego samego dnia dokonana została również korekta kwartalna portfela indeksu mWIG40, którego wyniki są odwzorowywane przez fundusz Ipopema m-Indeks FIO. Do portfela indeksu w miejsce akcji spółki Famur weszły akcje spółki Amica (0,76% udział w indeksie). Szczegółową informację na temat składu portfela indeksu mWIG40 po rewizji kwartalnej przedstawia poniższa tabela.

Po sesji w dniu 19 grudnia 2014 r. została również przeprowadzona nadzwyczajna korekta m.in. listy uczestników indeksu mWIG40 polegająca na wykreśleniu akcji spółki Rovese. Operacja ta wynikała z metodologii indeksów, zgodnie z którą w indeksach giełdowych nie mogą uczestniczyć spółki, których liczba akcji w wolnym obrocie jest niższa niż 10%. Jednocześnie po sesji 19 grudnia 2014 r. lista uczestników indeksu mWIG40 została uzupełniona o pakiet 25.618.000 akcji spółki Newag.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.