Skip to main content

Korekta kwartalna indeksów WIG20 i mWIG40

Po sesji giełdowej w dniu 20 czerwca 2014 r. GPW w Warszawie przeprowadziła korektę kwartalną indeksu WIG20 replikowanego przez fundusz Lyxor UCITS ETF WIG20. W jej wyniku lista uczestników tego indeksu nie uległa zmianie. Szczegółową informację na temat aktualnego składu portfela indeksu WIG20 przedstawia poniższa tabela.

20 czerwca dokonana została również korekta kwartalna portfela indeksu mWIG40, którego wyniki są odwzorowywane przez fundusz Ipopema m-Indeks FIO. W wyniku tejże korekty lista uczestników tego indeksu również nie zmieniła się. Szczegółową informację na temat aktualnego składu portfela indeksu mWIG40 prezentuje poniższa tabela.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.