Skip to main content

Korekta kwartalna indeksów WIG20 i mWIG40

Po sesji giełdowej w dniu 19 czerwca 2015 r. GPW w Warszawie przeprowadziła korektę kwartalną indeksu WIG20 replikowanego przez fundusz Lyxor UCITS ETF WIG20. W jej efekcie lista uczestników tego indeksu nie uległa zmianie. Szczegółową informację na temat aktualnego składu portfela indeksu WIG20 przedstawia poniższa tabela.

Tego samego dnia dokonana została również korekta kwartalna portfela indeksu mWIG40, którego wyniki są odwzorowywane przez fundusz Ipopema m-Indeks FIO oraz subfundusz Ipopema m-Indeks. Również w tym przypadku lista uczestników indeksu nie zmieniła się. Szczegółową informację na temat aktualnego składu portfela indeksu mWIG40 przedstawia poniższa tabela.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.