Skip to main content

Korekta kwartalna indeksów WIG20 i mWIG40

Po sesji giełdowej w dniu 18 grudnia 2015 r. GPW w Warszawie przeprowadziła korektę kwartalną indeksu WIG20 replikowanego przez fundusz Lyxor UCITS ETF WIG20 oraz subfundusz ING BSK Indeks WIG 20. Do portfela indeksu w miejsce akcji spółki Bogdanka weszły akcje spółki CCC (2,37% udział w indeksie). Szczegółową informację na temat aktualnego składu portfela indeksu WIG20 przedstawia poniższa tabela.

Tego samego dnia dokonana została również korekta kwartalna portfela indeksu mWIG40, którego wyniki są odwzorowywane przez fundusz Ipopema m-Indeks FIO oraz subfundusz Ipopema m-Indeks. Do portfela indeksu w miejsce akcji spółki CCC weszły akcje spółki Bogdanka (0,86% udział w indeksie). Szczegółową informację na temat aktualnego składu portfela indeksu mWIG40 przedstawiają poniższe tabele.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.