Skip to main content

Korekta kwartalna indeksów WIG20 i mWIG40

Po sesji giełdowej w dniu 21 czerwca 2013 r. GPW w Warszawie przeprowadziła korektę kwartalną listy uczestników indeksu WIG20, którego zachowanie replikuje fundusz Lyxor ETF WIG20. Do portfela indeksu w miejsce akcji spółki Boryszew weszły akcje spółki BZ WBK (4,24% udział w indeksie). Szczegółową informację na temat aktualnego składu portfela indeksu WIG20 przedstawia poniższa tabela.

Tego samego dnia nastąpiła rewizja portfela indeksu mWIG40, którego wyniki są odwzorowywane przez fundusz Ipopema m-Indeks FIO. Do portfela indeksu w miejsce akcji spółek Kogeneracja i New World Resources weszły akcje spółek Boryszew (0,99% udział w indeksie) i Kruk (2,12% udział w indeksie). Szczegółową informację na temat obecnego składu portfela indeksu mWIG40 przedstawia poniższa tabela.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.