Skip to main content

Korekta kwartalna indeksów WIG20 i mWIG40

Po sesji giełdowej w dniu 21 września 2018 r. GPW w Warszawie przeprowadziła korektę kwartalną portfela indeksu WIG20 replikowanego przez Lyxor WIG20 UCITS ETF oraz ING BSK Indeks WIG 20. Lista uczestników indeksu WIG20 pozostała bez zmian, zmodyfikowane zostały jedynie udziały poszczególnych spółek w jego portfelu, w tym do 15% ograniczony został udział spółki PKO BP. Największy udział w portfelu indeksu posiadają obecnie akcje firm: PKO BP (15,00%), PKN Orlen (13,51%) i PZU (11,73%). Szczegółową informację na temat aktualnego składu portfela indeksu WIG20 przedstawia poniższa tabela.

Jednocześnie dokonano korekty kwartalnej portfela indeksu mWIG40, którego wyniki są odwzorowywane przez fundusz Ipopema m-Indeks FIO. Do portfela indeksu w miejsce akcji spółki Medicalgorithmics weszły akcje spółki PlayWay (0,29% udział w indeksie). Największy udział w portfelu indeksu mWIG40 posiadają obecnie akcje firm: ING BSK (8,92%), Millennium (8,30%) i Dino (6,76%) Szczegółowa informacja na temat aktualnego składu portfela indeksu mWIG40 jest przedstawiona poniżej.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.