Skip to main content

Korekta kwartalna indeksów WIG20 i mWIG40

Po sesji giełdowej w dniu 20 września 2013 r. GPW w Warszawie przeprowadziła korektę kwartalną indeksu WIG20. W jej wyniku lista uczestników tego indeksu nie uległa zmianie. Szczegółową informację na temat aktualnego składu portfela indeksu WIG20 przedstawia poniższa tabela.

Tego samego dnia nastąpiła rewizja portfela indeksu mWIG40, którego wyniki są odwzorowywane przez fundusz Ipopema m-Indeks FIO. Do portfela indeksu w miejsce akcji spółek Cormay i IDM SA weszły akcje spółek Famur (1,41% udział w indeksie) i Wawel (1,39% udział w indeksie). Szczegółową informację na temat obecnego składu portfela indeksu mWIG40 przedstawia poniższa tabela.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.