Skip to main content

Kolejne zmiany w Regulaminie Giełdy

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 17 marca Rada uchwaliła zmiany w „Regulaminie Giełdy” odnoszące się m.in. do tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.