Skip to main content

Kolejna dywidenda z funduszu Lyxor UCITS ETF S&P 500

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poinformował, że w związku z powiadomieniem Giełdy o podjęciu przez Radę Dyrektorów Multi Units Luxembourg Société d’Investissement à Capital Variable uchwały o wypłacie dywidendy przez fundusz Multi Units Luxembourg – LYXOR UCITS ETF S&P 500 zarządzany przez Lyxor Asset Management Luxembourg, operacja wypłaty dywidendy, zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będzie realizowana przez GPW według następującego harmonogramu:

Nazwa subfunduszu

MULTI UNITS LUXEMBOURG – LYXOR ETF UCITS S&P 500

Waluta

EUR

Wartość dywidendy przypadającej na jednostkę

0,08

Ostatni dzień nabycia jednostek z prawem do dywidendy

10 grudnia 2013

Ex-date (pierwszy dzień notowań bez prawa do dywidendy)

11 grudnia 2013

Dzień ustalenia prawa do dywidendy

13 grudnia 2013

Data wypłaty dywidendy

16 grudnia 2013

Informacje na temat dotychczasowych wypłat dywidend przez fundusz Lyxor UCITS ETF S&P 500 (w okresie obrotu jego tytułami uczestnictwa na GPW w Warszawie) można znaleźć tutaj.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.