Skip to main content

KNF notyfikowała fundusz ETF Lyxora

16 czerwca, po ponad czterech miesiącach od złożenia wniosku przez emitenta, Komisja Nadzoru Finansowego wpisała do rejestru funduszy zagranicznych mających prawo do zbywania na terytorium Polski swoich tytułów uczestnictwa fundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG zarządzany przez Lyxor Asset Management Luxembourg S.A. z siedzibą w Luksemburgu. W skład funduszu wchodzi obecnie jeden subfundusz – MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF WIG 20. Przedstawicielem funduszu oraz jego agentem płatności jest Societe Generale Oddział w Polsce. To 76. fundusz zagraniczny notyfikowany przez organ nadzoru, ale pierwszy typu exchange-traded fund. W tym momencie nic nie stoi już na przeszkodzie, aby na GPW w Warszawie mógł zadebiutować pierwszy w Polsce ETF.

Więcej informacji na temat funduszu już wkrótce na stronie www.etf.com.pl.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.