Skip to main content

KNF chce być silnym nadzorem na silnym rynku

Komisja Nadzoru Finansowego chce być silnym nadzorem na silnym rynku. Przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski podsumował dwudniowe Forum Funduszy, odnosząc się m.in. do kwestii demografii, geopolityki, nowych technologii i regulacji. Nie wyklucza zmiany w podejściu Komisji do tworzenia ETF-ów zgodnie z UCITS.

W odniesieniu do tej ostatniej kwestii Przewodniczący KNF przyznał, że Urząd Nadzoru Finansowego nie był zwolennikiem otwarcia się na ETF-y w ustawie zwanej „warzywniakiem”, która została przyjęta w zeszłym roku.

Jesteśmy przywiązani do naszych endemicznych rozwiązań prawnych. Stworzyliśmy jakieś konstrukcje prawne, które są ewenementem na skalę europejską i światową, bo o nich uczyliśmy się na studiach i na nich pracowaliśmy. Być może w celu rozwoju rynku finansowego nie warto trzymać się tych endemicznych rozwiązań, widzimy, że skoro cały świat opiera się na ETF UCITS, więc być może trzeba przyznać, że trzeba było na to spojrzeć inaczej” – powiedział.

Jestem w stałym kontakcie z Dariuszem Adamskim z Instytutu Finansów, który w imieniu Ministerstwa Finansów prowadzi prace koncepcyjne związane z rozwojem rynku kapitałowego i tam się zastanawiamy, czy nie zmienić podejścia w sprawie ETF. Podobnie będzie w innych przypadkach, jeżeli w dyskusji będziemy widzieli, że nasze wcześniejsze stanowisko nie było optymalne, albo wymaga modyfikacji w związku z upływem czasu” – dodał.

UCITS jest skrótem od angielskiej nazwy Undertakings for Collective Investments in Transferable Seciurities. Oznacza przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe. Stanowi podmiot posiadający portfele wspólnych inwestycji. Powyższe rozwiązanie zostało wprowadzone dla stworzenia jednakowych warunków konkurencji między różnymi funduszami w różnych krajach członkowskich UE, zapewnienia wszystkim inwestorom tych samych standardów ochrony oraz stworzenia polityki zasad jednego paszportu.

Przewodniczący KNF zadeklarował też dopuszczanie prospektów w języku angielskim i otworzenie się na roboczą współpracę z emitentami na etapie wniosków prospektowych.

Jest to dla nas wyjście poza strefę komfortu, ale bez tego będziemy trzymali się tej spirali regulacji i niespełnionych oczekiwań” – powiedział Jacek Jastrzębski. 

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.