Skip to main content

KID funduszy ETF będą mogły być sporządzane w języku angielskim

Na posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 3 grudnia 2021 roku Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o dopuszczeniu języka angielskiego jako języka innego niż język polski, w jakim można sporządzać dokument zawierający kluczowe informacje (KID) dotyczące dystrybuowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej detalicznego produktu zbiorowego inwestowania (PRIP) (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych), o którym mowa w art. 4 pkt 1 Rozporządzenia PRIIP, typu Exchange Traded Fund (ETF).

Decyzja dotyczy tylko instrumentów ETF. W odniesieniu do PRIP niebędących ETF obowiązuje zasada wyrażona w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia PRIIP, z której wynika, że KID dotyczący PRIP będący przedmiotem dystrybucji na terytorium RP należy sporządzić w języku polskim.

Decyzja Komisji umożliwia dystrybucję instrumentów ETF na podstawie KID sporządzonym w języku angielskim wyłącznie tym klientom, którzy oświadczą, że posługują się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym zrozumienie informacji zawartych w KID w języku angielskim.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.